.


O firmě

Firma TRIPOLY v.o.s. byla založena v roce 2007, jako subjekt navazující na podnikatelskou činnost Ing. Jeníčka (IČO 61221091 - fyzická osoba podnikající již od počátku 90. let) a firmy JENA-CZ spol. s r.o., IČO 25295365 - založená v roce 1998)
Firma TRIPOLY v.o.s. v plné míře navázala na odbornou a podnikatelskou činnost výše uvedených subjektů v oblasti organizačního a ekonomického poradenství a v oblasti strategického plánování.

Odborná kvalifikace

Majitelé firmy mají dlouhodobé praktické zkušenosti s

Formalizovaná kvalifikace